3D-tulostettujen aihioiden katkaisu- ja lohkosahat

Kolme mallia: kustannustehokkaasta peruskoneesta järeään monitaitajaan

HBE320-523 3D

Kahdeksan (8) vuoden ajan Behringer on räätälöinyt asiakkailleen ja 3D-tulostusmateriaaleja kehittäville tuotekehityksen yhteistyökumppaneille 3D-tulostettujen kappaleiden ja aihioiden katkaisu- ja lohkosahoja.

Vuosien aikana on toimitettu kymmeniä sahoja ja kokeiltu satoja erilaisia tulostusmateriaaleja. Niiden paloitteluun on etsitty kärsivällisesti parhaat terät, jäähdytysnesteet, teränopeudet ja sahan syöttöarvot.

Samalla saksalaiselle laatusahojen valmistajalle on selvinnyt tarkasti millaisia vaatimuksia 3D-tulostettujen kappaleiden sahaaminen asettaa sahalle. Perinteiseen terästen sahaukseen verrattuna:

 • katkaistavan/lohkosahattavan materiaalin paksuus vaihtelee paljon
 • sahattaessa syntyvä aines ei ole lastua vaan purumaista tai hienojakoisen pölyn kaltaista jaetta, joka tukkii terän nopeammin kuin lastu
 • katkaistavan tai lohkosahattavan aihion monimuotoisuus vaikeuttaa sen kiinnittämistä, selkeitä tukipintoja löytyy harvoin
 • 3D-tulostetun kappaleen kiinnityksessä käytetylle tulostusalustalle tarvitaan paksu lähtökerros, minkä tulostamiseen kuluu paljon aikaa
 • monimuotoisen 3D-tulostetun aihion katkaisu-/paloittelukohtien eli terän nollalinjan tarkkaan määrittelyyn kuluu aikaa, jos se pitää tehdä käsin

Näiden haasteiden selättämiseen Behringer käyttää:

 • erittäin herkkää sahauksen seurantaa ja nopeasti reagoivaa sahan teränopeuden ja sahan syötön säätöä (vakiona Behringer-sahoissa)
 • jämäkkää ja värinöitä tehokkaasti vaimentavaa sahakaarta (vakiona Behringer-sahoissa)
 • jämerää sahavanteen kiristysmekanismia, mikä pitää terän täysin suorassa (vakiona Behringer-sahoissa)
 • kapasiteetiltaan käytännössä reilusti ylimitoitettuja 3D-tulostettujen aihioiden kiinnityskelkkoja, joihin on saatavilla myös hydrauliset kiinnityslaitteistot
 • nopeaa, automatisoitua terän 0-linjan määrittelyä jokaiselle tulostetulle aihiolle erikseen
 • 3D-tulostusmateriaalien katkaisuun/lohkomiseen kehitettyjä, tehokkaita terän jäähdytys- ja voitelulaitteistoja
 • taatusti toimivia sahauspurun tai -pölyn poistolaitteistoja
 • katkaistujen/lohkottujen aihioiden pehmustettua keruualustaa
 • kaikkiin malleihin saatavilla sumuvoitelu- ja imulaitteisto esim. alumiinitulosteita varten

Kahdeksan vuoden tuotekehityksen aikana kokeiltujen satojen tulostusmateriaalien tietokanta on luonnollisesti Behringer-3D-koneen hankkivan asiakkaan käytettävissä. Ratkaisu löytyy heti tai ainakin hyvin nopeasti.

Behringer on paneutunut tehokkaan 3D-tulostuksella tuotettujen osien tuotannon osa-alueisiin tarkasti. Yksi merkittävä kustannussäästö syntyy 3D-malliston sahojen erittäin tarkasta katkaisun tai lohkosahauksen aloituksesta, minkä ansiosta paksua lähtökerrosta ei tarvitse tulostaa. Se säästää merkittävän paljon aikaa, mikä tehostaa tuotantoa.

Kolme mallia

HBE-sarjan tehokkaisiin vannesahoihin pohjautuvat HBE320-523 3D ja HBE560N 3D ovat käytännössä 3D-tulostettujen aihioiden peruskatkaisukone ja sen isoveli. 3D-malliston sahoista kapasiteetiltaan suurin ja käyttösovelluksiltaan monipuolisin aihioiden erottelukone perustuu lohkosahamallin LPS-T.

HBE320-523 3D on optimoitu 20 x 20 sentin tulostusalustalle tehdyille aihioille. Sahan kiinnityskelkkaan (500 x 300 mm) voi kiinnittää 300 x 300 x 400 mm kokoisen ja enintään 350 kiloa painavan 3D-tulostetun aihion.

HBE560N 3D-malliin voi kiinnittää 650-kiloisen 3D-tulostetun kappaleen 500 x 500 mm kokoiseen kiinnityskelkkaan.  Koneessa on myös hydraulinen kappaleen kiinnitys, automaattinen nollalinjan määritys sekä muita sahaustyön aloitusta nopeuttavaa automaatiota.

LPS-T 3D:n kapasiteetti riittää 800 x 900 x 650 mm kokoisille jopa tonnin painoisille aihioille. Kone voidaan toimittaa tätäkin järeämpien 3D-tulostettujen aihioiden käsittelyyn pystyvänä versiona.

Kaikkiin malleihin on saatavilla erilaisia terän jäähdytyslaitteistoja, sahatessa syntyvien materiaalijäämien puhdistuslaitteistoja sekä tarpeen mukaan räätälöitäviä kiinnitysjärjestelmiä. Behringer pystyy ratkaisemaan monimutkaisetkin aihioiden tai kappaleiden käsittelyyn liittyvät haasteet.

Varusteita ja lisävarusteita

Behringerin 3D-mallistossa käytetään sahauksen (terän) 0-pisteen määrittelyssä sivuun käännettävää stopparia, joka on tarpeeksi korkea kaikille, hyvinkin monimuotoisille 3D-tulostetuille aihioille.

 

Behringer 3D-sahat on varustettu erittäin tehokkaalla, 3-vaiheisella jäähdytysnesteen suodatusjärjestelmällä.

 

Behringer palvelee asiakkaitaan mm. valmistamalla asiakkaan tarvitsemat aihioiden kiinnityslaitteistot 3D-sahamalleihin.
3D-tulostetun aihion tulostusjalustan hydraulinen kiinnitysjärjestelmä nopeuttaa työskentelyä.

 

Behringer 3D-sahat voidaan varustaa erittäin tehokkaalla terän sumuvoitelu-/jäähdytyslaitteistolla.
Lisävarusteena saatava tehokas imulaitteisto varmistaa luotettavat kevytmetallista tehtyjen 3D-tulostettujen aihioiden katkaisut ja lohkomiset. Laitteisto ei haittaa 3D-tulostetun aihion kiinnittämistä.

 

3D-tulostettujen aihioiden kiinnityksessä käytetään kiinnityskelkkoja, joiden rakenne kestää satoja kiloja.

 

Tekniset tiedot

MalliHBE320-523 3DHBE560N 3DLPS-T 3D
Aihion koko max[mm]300x300x400500x500x600850x650x650
Aihion paino max[kg]3506501000
Sahan käyttömoottori[kW]2,65,54
Terän nopeus[m/min]15 - 11015 - 11017 - 120
Syötön nopeus[mm/min]1-2001-2001-200