Leikkuu- ja lastuamisnesteet

Parhaat nesteet metallien työstöön

Metallin työstö ja koneistus on muutakin kuin koneilla tehtyä katkaisua, jyrsintää tai sorvaamista.

Saksan asemaa maailman parhaiden metallityöstökoneiden kotimaana on hankala kiistää, etenkin kun ottaa huomioon toimialan hyvin pitkät perinteet. Saksalaisilla insinööreillä sekä konepajateollisuuden saavutuksilla on ollut – ja on yhä – merkittävä vaikutus maailmanhistoriaan.

Koneiden kehityksen rinnalla Saksassa toimii vahva kemiallinen toimiala, joka on erikoistunut metallityöstön tehokkuutta, laatua ja nopeutta parantaviin kemikaaleihin. Näiden yhtiöiden edelläkävijyys ja tuotteiden huippulaatu on täysin verrattavissa maan konepajateollisuuden tuotantokoneisiin.
Liikeideansa mukaisesti Prodmac Oy tarjoaa myös konepajateollisuuden kemikaaleissa vain tunnustettuja huipputuotteita. Kokemus on osoittanut asiakkaiden voivan luottaa Menzelin ja Oemetan jäähdytys- ja voiteluaineisiin.

Miksi eurooppalaiset tuotteet?
Koska Euroopassa on maailman tiukimpiin kuuluvat vaatimukset terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Eurooppalaisen, erityisesti saksalaisen tai sveitsiläisen tuotteen valitsemalla voi minimoida ärsytysoireita ja ongelmajätteen määrää. Se kohentaa paitsi työhyvinvointia, myös yrityksen imagoa työnantajana sekä sidosryhmien keskuudessa.