Järeät vannesahat

Kun tarvitset tarkkaa katkaisua suurimmille tuotteille – ne voivat olla valuja, taottuja tai vaikka paperikoneen halkaisijaltaan parimetrisiä tai isompia teloja – niin Behringer pystyy toimittamaan täsmällisesti tarpeen mukaisen, tehokkaan vannesahan.

Behringerin vahvuus on isoimpien sahamallien modulaarinen rakenne sekä kaikkien mallien optimointi sahan vaatiman tilan ja mahdollisimman helpon käytettävyyden suhteen.

Sahalle syötettävän materiaalin siirto voidaan toteuttaa joustavasti, ja Behringer-saha voidaan toteuttaa myös liikkuvana, jolloin katkaistava materiaali pysyy paikoillaan.

Näiden järeiden vannesahojen ominaisuuksiin kuuluvat:

  • Rungon portaalirakenne – kaksi jämerää pystypakkia ja niitä yhdistävät kaksi vaakapalkkia
  • Erittäin tarkka, servo-ohjattu sahanterän syöttö
  • Harmaasta valuraudasta valetut, sahausvärinöitä vaimentavat sahanterän kääntöpyörät
  • Helppo huollettavuus, kaikkiin huolto- ja tarkastuskohteisiin sujuva kulku
  • Sahanterän kovametalliset ohjauspalat
  • Tehokas sahan moottori ja järeä, ontoilla akseleilla toteutettu voimalinja
  • Perusmalleissa sahausalue alkaen 1100 mm, suurimpien sahojen sahausalue 2100
  • Myös halkaisijaltaan yli 2,1-metristen kappaleiden sahauslaitteistot tilattavissa