GTL-leikkuunesteet

GTL-voiteluaineet

Täysin puhtaisiin, synteettisesti valmistettuihin parafiineihin perustuvat tuotteet

Voiteluaineita voidaan tehdä monilla tavoilla. Perinteisin on jalostaa tislaamalla raakaöljystä sopivan pituisia hiilivetyketjuja ja lisätä niihin sopiviksi tiedettyjä tai jotain käyttötarkoitusta varten kehitettyjä lisäaineita.

Toinen tapa on ottaa luonnosta jokin sopivaksi arvioitu kasvi, puristaa siitä öljyä ja tehdä lisäaineistus edellä kuvatulla tavalla.

Kolmas on muodostaa eri lähtöaineista sopiviksi arvioituja perusöljyjä kuumentamalla tai kemiallisesti.

Näissä kaikissa edellä mainituissa tavoissa lopputuotteeseen jää hyvin todennäköisesti joitain epäpuhtauksia. Raskasmetalleja ja muita alkuaineita jää helposti sitoutuneiksi haluttuihin polymeeriketjuihin.

Neljäs – kaikkein tarkin ja myöskin kallein tapa on ottaa lähtökohdaksi mahdollisimman puhdas hiilivety – mitä lyhyempi, sen parempi. Metaani on hiilivedyistä yksinkertaisin, se koostuu yhdestä hiiliatomista ja neljästä vetyatomista. Siinä ei ole mitään ”ylimääräistä”.

Tästä täysin puhtaasta hiilivedystä voidaan rakentaa pitempiketjuisia hiilivetyjä, jotka voidaan optimoida eri käyttötarkoituksia varten. Osa varmistaa hyvän sekoittuvuuden ja tasaisen annostelun, osaan liitetään soveltuvimmat lisäaineet, osa viritetään mahdollisimman paineenkestäviksi…

… jolloin lopputuloksesta saadaan äärimmäisen hyvin käyttötarkoitukseensa sopiva tuote. Kaikkein vaativimmissa käyttökohteissa GTL-menetelmällä tuotetut leikkuu- ja työstönesteet varmistavat työstöpinnan moitteettomuuden, työskentelyn tehokkuuden ja työstössä käytettävien terien pitkän käyttöiän.

GTL-tuoteperhe-edut

Oemetan kehittämät GTL-perustaiset leikkuunesteet kaikkein vaativimpiin työstöihin ja porauksiin 

Räätälöityihin GTL-parafiineihin perustuvat OEMETOL-tuotteiden valikoma kasvaa koko ajan. Jo nyt on saatavilla räätälöidyt tuotteet sorvaukseen, jyrsintään, syväporaukseen…

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan yhtä maailman pisimmälle kehitettyä leikkuu- ja lastuamisnestettä, ota yhteyttä.