Järeät, ääritarkasti säädettävät voimalinjat

Järeät, ääritarkasti säädettävät voimalinjat

Parmigiani HTT (High transmitted torque) perustuu jokaisen telan omaan hydraulimoottoriin sekä kytkettäviin planeettavaihteistoihin. Jokainen tela reagoi välittömästi ja täsmällisesti koneen ohjausjärjestelmän käskyihin, millä voidaan varmistaa jopa 0,1 mm toleranssit isojenkin levyjen taivutuksissa. Myös vastakkaisten telojen toiminta saadaan synkronoitua tarkaksi.

PPS Hydrotronic® (Parmigiani Parallel System) on todennäköisesti markkinoiden kattavin, nopein ja tehokkain taivutuksen hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan automaattisesti varmistaa moitteettoman tarkat ja nopeat taivutukset, työstä ja vuodesta toiseen. Täysin digitalisoitu PPS Hydrotronic® ja Parmigianin käyttämä FIELD-väyläjärjestelmä on 20 kertaa nopeampi kuin perinteinen PLC-toteutus. Nopea, reaaliaikainen säätö on mahdollista tehokkaan hydrauliikan ja voimanlinja, herkkien anturien, tehokkaan työtä ohjaavan keskusyksikön ja nopeiden, elektronisesti ohjatut proportionaaliventtiilien ansiosta.