Automatisointi

Rösler sinkojärjestelmiä on mahdollista automatisoida täysin, joko jatkuvaan singoitukseen tai yksittäisille kappaleille.