Wikus-terien luokitus

Wikus-terien luokitus

Parhaan mahdollisen katkaisun tekemistä sahalla voi hyvällä syyllä verrata tieteelliseen tutkimukseen. Niin monet seikat vaikuttavat lopputulokseen.

Katkaisutyöhön optimaalisen sahanterän valinta vaatii perehtymistä. Siihen vaikuttavat saha, katkaistavan materiaalin ominaisuudet, leikkuunesteen laatu, annostelu ja seos, katkaisulle asetetut tavoitteet…

Sahanterän perusvalinnan helpottamiseksi Wikus käyttää terissään neljää eri luokkaa. Luokitusmerkinnän löydät jokaisen teränmallin kuvauksesta.