Pitkäsäteiset täryrummut

Pyörivät täryrummut pidennetyllä halkaisijalla

Pitkäsäteiset täryrummut tarjoavat monipuolisen ja joustavan linkin tuotantoketjuun. Mallit voidaan sijoittaa tarpeesta riippuen jatkuvatoimiseen valmistuslinjaan tai erävalmistukseen. Erien valmistuksessa koneet varustetaan pneumaattisella erottajalla. Osien hionta erissä mahdollistaa suurempien osien hionnan minimaalisella osien välisellä kontaktilla.

Koneiden päätarkoitus on toimia jatkuvatoimisessa tuotannossa. Näissä sovelluksissa koneet laitetaan suoraan tuotantolinjaan ilman tarvetta erillisille kalliille materiaalin syöttölaitteille. Jatkuvassa yhden kierroksen prosessissa kone toimii täydellisesti jäysteenpoistajana, kulmien pyöristäjänä tai reunojen poistajana. Sinkkiä, alumiinia ja valettuja terästuotteita on mahdollista käsitellä suoraan katkaisun tai valun jälkeen. Käsittelyajat yltävät jopa 4 – 16 minuuttiin yhdenkierroksen prosessissa.

Uusin esimerkki hyvästä sovelluskohteesta on kampiakseleiden loppukäsittely. Prosessin tarkoituksena on poistaa mahdolliset jäysteet osista koneistuksen jälkeen ilman vaikutusta osien Rz-pintaominaisuuksiin. Tässä tapauksessa pitkäsädetäryrumpujärjestelmä korvasi perinteisen harjajäysteenpoistajan.

Pitkän säteen täryhiomalaitepaletti koostuu viidestä eri laitetyypistä, jotka ovat kanavapituudeltaan 5 metriä (R 250/5 LR, R 310/5 LR), 8 metriä (R 480/8 LR) ja 9 metriä (R 400/9 LR, R 310/9 LR). Kuvassa on esillä: R 400/9 LR.